Από το 1993, χρησιμοποιούμε τα Οδοντικά Εμφυτεύματα για να αποκαταστήσουμε την έλλειψη δοντιών στο στόμα. Η χειρουργική τοποθέτηση γίνεται στην Κλινική μας, ενώ η τελική προσθετική εργασία μπορεί να ολοκληρωθεί είτε στην Κλινική μας είτε με τον προσωπικό Οδοντίατρο του ασθενή.

Στην Κλινική μας η ολική αποκατάσταση μιας γνάθου ολοκληρώνεται με 4 έως 6 εμφυτεύματα και η τελική προσθετική εργασία από πορσελάνη ή ζιρκόνιο μπορεί να ολοκληρωθεί και μέσα σε μία εβδομάδα. Περιστατικά όμως που εμφανίζουν μειωμένη οστική πυκνότητα και χρειάζονται ενίσχυση με οστικά μοσχεύματα, απαιτούν και περισσότερο χρόνο αναμονής. Σε αυτές τις περιπτώσεις μέχρι την τελική προσθετική εργασία που καθυστερεί, μπορεί να τοποθετηθεί μία προσωρινή μεταβατική εργασία. Περιπτώσεις ασθενών με σοβαρά οστικά ελλείμματα αντιμετωπίζονται από τον κ. Σουρμελή και τους συνεργάτες του στο Νοσοκομείο «Υγεία» και απαιτούν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης για την προσθετική τους αποκατάσταση.

Σε όλες τις περιπτώσεις Ε, προηγείται η λήψη αξονικής τομογραφίας και ακολουθεί η τρισδιάστατη ανάλυσή της από το πρωτοποριακό χειρουργικό software 3D Computer Guided Implantology (SIMPLANT). Άλλωστε, η Κλινική Σουρμελής ήταν η πρώτη Κλινική στην Ελλάδα που το 2006 τοποθέτησε εμφυτεύματα  μετά από ψηφιακή σχεδίαση σε υπολογιστή και καθιέρωσε το συγκεκριμένο software στην καθημερινή πράξη.

Περιστατικό 1

Περιστατικό 2

Χρήσιμοι σύνδεσμοι