Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην Κλινική Σουρμελής, είναι εγκεκριμένα και πιστοποιημένα από διεθνείς προδιαγραφές (ADA, EU). Το ίδιο ισχύει και για τα υλικά που χρησιμοποιούν τα συνεργαζόμενα με την Κλινική μας Οδοντοτεχνικά εργαστήρια.

Ειδικά για τα Οδοντικά Εμφυτεύματα, στην Κλινική Σουρμελής η τοποθέτησή τους συνοδεύεται από διεθνές πιστοποιητικό – διαβατήριο μέσα στο οποίο αναφέρεται η Εταιρεία που το κατασκεύασε, η ημερομηνία κατασκευής όπως και το Lot Number που το συνοδεύει. Αυτό επιβεβαιώνει την εγγύηση του υλικού που τοποθετήθηκε καθώς και το ότι το συγκεκριμένο Οδοντικό Εμφύτευμα είναι ασφαλές και βιολογικά αποδεκτό προϊόν.

PASSPORT-ASourmelis

Διεθνές πιστοποιητικό – διαβατήριο

Τα στοιχεία αυτά δίνουν ακόμη την δυνατότητα σε οποιονδήποτε συνάδελφο ή ιατρική εταιρεία σε όλο τον κόσμο να ταυτοποιήσει το συγκεκριμένο Οδοντικό Εμφύτευμα και να επιβεβαιώσει όλα του τα χαρακτηριστικά με γρήγορο και εύκολο τρόπο.