Ο σωστός σχεδιασμός και η εμπιστοσύνη, είναι η βάση για την επιτυχία του αποτελέσματος

Επιδίωξη μας από την πρώτη επίσκεψη του ασθενή είναι να ενημερωθούμε για το πρόβλημα που τον απασχολεί και να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του για την θεραπευτική διαδικασία που θα ακολουθήσουμε.

Πρώτο βήμα είναι η καταγραφή του ιατρικού ιστορικού και η λήψη ψηφιακής πανοραμικής ακτινογραφίας, με σκοπό την ανίχνευση προβλημάτων στα δόντια, τις κροταφογναθικές αρθρώσεις και τις γνάθους. Ακολουθεί η κλινική εξέταση με τον έλεγχο της στοματικής κοιλότητας και των γύρω ιστών και τέλος γίνεται λήψη αρχικών αποτυπωμάτων των δοντιών. Εάν κριθεί αναγκαίο σε αυτή τη φάση, γίνεται και η ψηφιακή καταγραφή της σύγκλεισης των δοντιών (συσκευή T-SCAN).

Μαζί με τον ασθενή γίνεται η ανάλυση του περιστατικού ενώ αργότερα η μελέτη και ο προγραμματισμός με την βοήθεια όλης της ομάδας. Το προτεινόμενο σχέδιο θεραπείας παρουσιάζεται στον ασθενή για την ενημέρωση και την συναίνεσή του, μαζί με την έγγραφη εκτίμηση του συνολικού κόστους. Πριν από την έναρξη της θεραπείας ο ασθενής διαβεβαιώνεται ότι το ιατρικό του ιστορικό, η πορεία της θεραπείας του και οι φωτογραφίες / video που θα την συνοδεύουν, θα παραμένουν πάντοτε αυστηρά προσωπικό δεδομένο της Κλινικής.

Η Κλινική Εξέταση